Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Przeczytaj!
Reklama
Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji „Rybactwo i Morze”

Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji „Rybactwo i Morze”

Opis

Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4.

„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym

„Rybactwo i Morze” w zakresie:

 

 1. Celu ogólnego – 1. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022 roku.
 2. Celu szczegółowego – 1.1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 roku.
 3. Przedsięwzięcia – 1.1.3. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego na obszarze LSR do 2022 roku.  

Limit środków w naborze: 950 000,00 zł.   

Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 150 000,00 zł na jednego wnioskodawcę.

 

 1. Celu ogólnego – 1. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022 roku.
 2. Celu szczegółowego – 2.1. Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LSR do 2022 roku.
 3. Przedsięwzięcia – 2.1.2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 roku.

            Limit środków w naborze: 130 000 ,00 zł.

Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 40 000,00 zł na jednego wnioskodawcę. W przypadku gdy operacja:

 • jest w interesie zbiorowym, 

lub

 • ma zbiorowego beneficjenta, 

lub

 • projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym; 

poziom dofinansowania może zostać podniesiony do 85% kosztów kwalifikowalnych, jednak

nie więcej niż 40 000,00 złotych na jednego wnioskodawcę.

 

Termin składania wniosków od dnia 16 maja 2022 roku do dnia 31 maja 2022 roku. 

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego,

                                                   ul. Osiedle Rybackie 16 K,

                                                  72-420 Dziwnów,

                                                   w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 700 - 1500 

Szczegółowe informacje: www. rlgdpz.pl/ AKTUALNOŚCI, [email protected], tel.  914436155, tel. kom. 603452988, Biuro Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego, ul. Osiedle Rybackie 16 K, 72-420 Dziwnów.

 

INFORMACJA DODATKOWA

ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIU W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID – 19

 

 1. Do Biura Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego należy wchodzić pojedynczo z zachowaniem 1,5 m dystansu społecznego.
 2. Płyn do dezynfekcji rąk będzie zabezpieczony w miejscu bezpośrednio przed wejściem do Biura Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego.
 3. W trakcie składania wniosku o dofinansowanie obowiązuje maseczka ochronna zasłaniająca usta i nos.
 4. Do dyspozycji w miarę indywidualnych potrzeb będą zabezpieczone rękawiczki gumowe jednorazowe.
 5. Zaleca się posiadanie swojego długopisu. W wypadku jego braku będą zabezpieczone długopisy jednorazowe.
 6. Osoby, które stwierdzą u siebie podwyższoną temperaturę, ogólne osłabienie lub złe samopoczucie proszone są o zaniechanie bezpośredniego składania wniosków.

Kategoria

S Stanisław
Mrzeżyno, zachodniopomorskie
Reklama